W relacjach między wierzycielem i dłużnikiem coraz większym problemem jest nieodbieranie korespondencji. Tymczasem przysłowiowe chowanie głowy w piasek zamiast oddalać problem tylko go zaostrza – ocenili uczestnicy panelu „Masz wiadomość”, który odbył się w ramach Dnia Otwartego Komorników Sądowych, zorganizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.