W poprzednim tygodniu opisałam zagadnienie upadłości konsumenckiej, ale nadal mam wrażenie niedosytu. Dlatego tym razem pragnę skupić się na tym, kto może liczyć, a kto nie na możliwość drugiego startu w życiu.

Pisałam już, że takiej opcji pozbawieni są ci, którzy wpadli w długi z powodu choćby alimentów czy grzywn. Co ciekawe, mają jednak szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej te osoby, które brały kolejny kredyt, aby spłacić poprzedni.

Jasno zostało określone, kto może ogłosić upadłość – wyłączając oczywiście wyżej wspomniane wyjątki – pierwszy wymóg to bycie osobą niewypłacalną w momencie składania wniosku. Drugi to bycie konsumentem, a więc nie można prowadzić firmy…

Ale uwaga! Od 24 marca 2020 roku ustawodawca zdecydował się rozciągnąć postępowanie konsumenckie także na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednak nawet jeśli dana osoba może wreszcie uwolnić się od długów i zacząć wszystko od nowa, musi mieć jeszcze jedną rzecz na względzie. Otóż istnieje ryzyko, że nawet już po sprzedaniu majątku dług nie zostanie umorzony. Może tak się zdarzyć w dwóch przypadkach:

1)      kiedy upadły celowo zwiększył swoją niewypłacalność lub celowo nie regulował wymaganych zobowiązań,

2)      jeśli 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku postępowania upadłościowego całość lub część zobowiązań upadłego umorzono.

Oczywiście sąd nie musi brać powyższych pod uwagę, jeśli przemawiają za tym „względy słuszności lub względy humanitarne” (tzw. klauzula humanitaryzmu). W praktyce więc w bardzo niewielu przypadkach sąd może nie pójść na rękę dłużnikowi.

O autorce:

Wanda Sielewicz – pasjonatka prawa, nie tylko polskiego. Doktorantka o dyscyplinie prawo Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa francuskiego o specjalizacji: francuskie i europejskie prawo biznesowe Uniwersytetu w Poitiers. Jest również z wykształcenia ekonomistą – ze specjalizacją w zarządzaniu finansami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, zajmując się prawem handlowym oraz procesowym o specjalności odszkodowawczej. Specjalizuje się w odszkodowaniach i zadośćuczynieniach za niesłuszne pozbawienie wolności osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1944-1989. Jej najnowszy projekt, mamkredytwefrankach.pl, skupia się na pomocy frankowiczom. Nr tel.: 695 334 607.