Jury XXVII edycji Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, organizowanego przez Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku – Białej oceniło nadesłane prace i przyznało nagrody.Zanim zapoznacie się z werdyktem warto zwiedzić wystawę wirtualnie:   https://mdk.bielsko.pl/spacer/
PROTOKÓŁ  z POSIEDZENIA  JURY XXVII  KONKURSU MALARSTWA NIEPROFESJONALNEGO 
IM. IGNACEGO   BIEŃKA


Kolejna, już XXVII edycja Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, organizowana  przez Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku – Białej przyniosła zróżnicowane stylistycznie, a istotne artystycznie efekty, w postaci obrazów wykonanych różnymi technikami. Obserwując i porównując  konkurs obecny z tymi, które odbywały się wcześniej, śmiało można powiedzieć, iż coraz mniej jest w nim prezentowanych prac typowo nieprofesjonalnych, czy wręcz autentycznie naiwnych w swym wyrazie. Za to zwiększa się ilość prac zdradzających rzetelne  podstawy warsztatowe, opierające się o klasykę przedstawianych tematów: pejzaż, portret, czasem martwa natura lub kompozycja figuralna. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że  w wielu przypadkach rozpoczynająca się przygoda z malowaniem prowadzić może i prowadzi do dojrzałości  artystycznej, dającej w efekcie początek tego, czego nie należy już nazywać malowaniem, lecz malarstwem. To tak, jak można by porównać pisanie z poezją.
W ramach obchodów jubileuszu 70 – lecia miasta Bielska – Białej tematem przewodnim konkursu było hasło: „Bielsko – Biała – dwa miasta, jeden organizm”. Wielu autorów odpowiedziało na niego malując konterfekty wedutowe lub symboliczne. W tym zestawie tematycznym zwyciężyła praca akwarelowa autorstwa Leszka Henryka Dryji, przedstawiająca z dużą finezją, w materiach kolorystyczno – walorowych zaułki architektoniczne ulicy Schodowej. Należy docenić w niej rzetelność konstrukcyjną i konsekwencję oraz swobodę „budowania” brył pikturalnymi wartościami „tonów” plam, dających harmoniczną w temperaturze gamę, zorganizowaną na zasadzie zestawiania barw podobnych.

Jury, po długich dywagacjach, pierwszą nagrodą uhonorowało obraz zatytułowany „Galeria OKO”, którego autorem jest Krzysztof Webs. To praca stworzona w określonej, zdecydowanej i charakterystycznej dla autora konwencji stylistycznej. Przedstawia osoby tłumnie podziwiające dzieła sztuki w galerii, zapewne podczas wernisażu (za czym teraz tęsknimy). Jednak to nie temat wpłynął na decyzję o nagrodzie, lecz wartości czysto malarskie, takie jak: układ i konstrukcja kompozycji, „wyważenie” w niej kontrapunktowych akcentów oraz gama kolorystyczna, oparta o zestawienia kontrastowo chromatyczne i achromatyczne. Drugą nagrodę przyznano Zbigniewowi Krasoniowi za pracę nokturnową, przedstawiającą  znowu fragment ulicy Schodowej, widzianej z okna znajdującego się tam jednego z mieszkań. Cechuje ją wręcz „mistyczne” odzwierciedlenie poświaty księżycowej i światła miejskiej lampy, potraktowanego jako akcent. To oniryczno – nostalgiczne ujęcie, być może nawiązuje do znanego wiersza Szymborskiej, w którym panuje cisza niezmącona nawet obecnością postaci kota, wpatrującego się z parapetu za szybę. Trzecia nagroda trafia do Krystyny Nowak, za urokliwą akwarelę, obrazującą w szerokiej perspektywie plac przed kościołem Zbawiciela w Bielsku. Praca ta charakteryzuje się wyczuciem przestrzeni, a także delikatnością zestawień tonalnych. Kolejne nagrodzone  obrazy to motywy portretowe, architektoniczne, animalistyczne i pejzażowe. Są one wykonane z dużym pietyzmem, dbałością o detal, materię faktury, charakteryzują się ponadto poprawnością rysunkową i kolorystyczną.

Autorom nagrodzonych, jak również wyróżnionych prac należą się zasłużone gratulacje. Są one należne również wszystkim tym, których obrazy będą eksponowane na wystawie.

Organizatorom oraz wszystkim autorom biorącym udział w konkursie osobiście dziękuję, za to, że mimo ograniczeń związanych z pandemią nie zaniechali tak ważnego w życiu społecznym obszaru kultury, jakim jest twórczość i jej promocja.

 

Ernest Zawada

 I NAGRODA

„Galeria OKO”,  Autor: Krzysztof Webs

II NAGRODA

Autor: Zbigniew Krasoń III NAGRODA

Autor: Krystyna NowakNAGRODA w temacie przewodnim: „Bielsko – Biała – dwa miasta, jeden organizm” 

Autor: Leszek Henryk Dryja