Prawie 250.000 zł otrzyma Książnica Beskidzka z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 77.000 zł trafi na zakup nowości wydawniczych. To pozwoli zakupić około 3.500 książek.

- Środki te zwiększą w znaczący sposób, pieniądze pochodzące z samorządu przeznaczone na zakup nowości książkowych – mówi dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek.

Kolejne ministerialne pieniądze to 40.000 zł z programu Infrastruktura kultury. Dzięki nim modernizacji doczeka się wyposażenie przestrzeni bibliotecznej na pierwszym piętrze w budynku głównym KB. W planach jest stworzenia funkcjonalnej i nowoczesnej przestrzeni dla czytelników.

Książnica Beskidzka realizuje też trzy projekty z programu operacyjnego Partnerstwo dla Książki. To projekty Biblioteka(rz) motywacji - siła słowa, Biblioteka łączy pokolenia dotyczący szkoleń dla bibliotekarzy - poświęconych budowaniu oferty dla różnych grup czytelników i Transgraniczna przestrzeń książki, w ramach którego odbędą się spotkania autorskie, wystawy i wykłady promujące książkę oraz czytelnictwo. Książnica planuje spotkania z polskimi autorami, ale także w ramach współpracy transgranicznej promocję kultury i literatury naszych południowych sąsiadów Czechów i Słowaków. Jesienią placówka chce u siebie zorganizować Dni Czeskie i Słowackie - wspólnie z partnerskimi bibliotekami we Frydku -Mistku oraz Żylinie.

- Uzyskaliśmy także grant - kontynuację tradycyjnej już współpracy kulturalnej z Węgrami. Projekt ten realizowany będzie przy współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie oraz biblioteką partnerską w Szolnok na Węgrzech. W ramach tego projektu przewidujemy promocję kultury i literatury polskiej na Węgrzech – dodaje B. Kocurek.

Należy jednak zaznaczyć, że realizacja działań Książnicy Beskidzkiej skierowanych do mieszkańców będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB