O wznowieniu lub kontynuacji swoich działań na terenie Bielska-Białej przypomina Śląska Fundacja Błękitny Krzyż. Organizacja udziela profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym, chorym, znajdującym się w trudnym położeniu czy też pokrzywdzonym wskutek rozmaitych przyczyn.

O wznowieniu lub kontynuacji swoich działań na terenie Bielska-Białej przypomina Śląska Fundacja Błękitny Krzyż. Organizacja udziela profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym, chorym, znajdującym się w trudnym położeniu czy też pokrzywdzonym wskutek rozmaitych przyczyn.

Terapia osób uzależnionych i ich bliskich w ramach fundacji Błękitny Krzyż nadal prowadzona jest w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej. W tym miejscu pomoc znajdą osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także osoby uzależnione od czynności, czyli np. hazardu, gier komputerowych i internetu, pracy, zakupów, seksu oraz innych.
Opieką i oddziaływaniem objęci są również bliscy osób uzależnionych w ramach terapii osób z syndromem współuzależnienia i osób z syndromem DDA/DDD (dorosłe dzieci alkoholików / dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).
Aby skorzystać z pomocy w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień, należy umówić się na wizytę. Obecnie sesje są nadal realizowane telefonicznie, jedynie zajęcia w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu odbywają się na terenie ośrodka.

Osoby, które potrzebują skorzystać z detoksykacji przed rozpoczęciem terapii, znajdą pomoc na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych. Oddział działa w reżimie sanitarnym, u przyjmowanych pacjentów wykonywane są testy na obecność Covid-19. Pobyt trwa około 14 dni - w zależności od decyzji lekarza prowadzącego. Termin przyjęcia należy umówić telefonicznie, na oddział trzeba mieć skierowanie.

Ośrodek Readaptacyjny przyjmuje osoby (mężczyzn) chcące podjąć leczenie uzależnienia od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych czy czynności, a także osoby opuszczające zakłady karne.
W hostelu dla uzależnionych od alkoholu mogą zamieszkać osoby, które ukończyły podstawowy etap terapii, np. w ośrodku zamkniętym, i chcą kontynuować leczenie, jednocześnie przebywając w mieszkaniu chronionym.

Fundacja Błękitny Krzyż zachęca do konsultacji. W dobie pandemii i związanej z nią częstej izolacji lub też konieczności przebywania w jednym miejscu całej rodziny może dochodzić do zwiększonej liczby konfliktów, odczuwania nieprzyjemnych uczuć, jak obawa, złość, niepokój, bezsilność; może nasilać się stres. Rozmowa ze specjalistą nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może dać początek nowemu spojrzeniu na sytuację i działaniom nakierowanym na jej zmianę.

Więcej informacja na temat działalności fundacji na stronie internetowej pod adresem https://www.bk-europe.pl/index.php/pl/