Termin nadsyłania konkursowych prac na 45. edycję Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 został przedłużony do 11 kwietnia włącznie.

Termin nadsyłania konkursowych prac na 45. edycję Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 został przedłużony do 11 kwietnia włącznie.

Główny organizator Bielskiej Jesieni, czyli Galeria Bielska BWA, zaprasza do udziału w biennale polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.
Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się on-line od 1 lutego do 11 kwietnia 2021 roku. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm.

W sprawach technicznych oraz w przypadku innych pytań organizatorzy proszą o kontaktowanie się drogą mailową lub SMS-em po 6 kwietnia.

Szczegóły udziału w konkursie zostały zawarte w Regulaminie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 pod adresem https://bielskajesien.pl/index.php/regulamin 
Więcej informacji na stronie Bielskiej Jesieni https://bielskajesien.pl/