W bielskim centrum Galilleusz, które mieści się przy ulicy Piastowskiej 1 , połączenie sprawdzonej metody edukacyjnej z zabawą daje bardzo dobre wyniki.

W bielskim centrum Galilleusz, które mieści się przy ulicy Piastowskiej 1 , połączenie sprawdzonej metody edukacyjnej z zabawą daje bardzo dobre wyniki.

Czas wakacji również warto wykorzystać aby pomóc dziecku łatwiej opanować trudną sztukę czytania i jeszcze trudniejszą - pisania, zatem warto zapisać malucha w wieku 4-6 lat na godzinne zajęcia we wtorki i czwartki z glottodydaktyki czyli metody nauki łączącej poprawność mówienia z pisaniem, gdzie już nawet krótki czas poświęcony może dać duży postęp, spokój i pewność siebie naszych ukochanych malców !

Glottodydaktyka jest innowacyjną metodą nauki czytania, pisania oraz poprawnej wymowy głosek, wprowadzoną przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego. Jest to wprowadzenie dzieci w świat głosek i liter w formie nauki przez zabawę.

W glottodydaktyce występują litery podstawowe, które są oznaczone kolorem czarnym (litery, które zawsze odpowiadają tej samej głosce podczas czytania) oraz litery niepodstawowe, oznaczone kolorem czerwonym (litery, które są odczytywane za pomocą innych głosek), np. zapisujemy słowo kwiat, jednak czytamy *kfiat.

Zajęcia w centrum Galileusz prowadzi pani Kasia Cebulska, która jest magistrem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej  i wychowania przedszkolnego, posiada tytuł licencjata z pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz ma licencję z glottodydaktyki języka polskiego w systemie edukacyjnym prof. Rocławskiego.

Tak ważna nauka czytania i pisania wymaga również właściwego podejścia do samej techniki pisania, dzięki czemu w glottodydaktyce dziecko wspiera się ćwiczeniami grafomotorycznymi, które przygotowują malucha do prawidłowego trzymania przyborów piśmienniczych.

Więcej na:
http://www.galileusz.com.pl/bielsko-biala/aktualnosci.html