W dniu 28 stycznia 2024 roku, w Bielsku-Białej na ul. Polnej w rejonie "Leśniczówki" został odnaleziony telefon. Osobę umiejącą udokumentować własność przedmiotu ze wskazaniem nazwy modelu oraz okoliczności utraty przedmiotu proszona jest o zgłoszenie się do Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej, ul. Składowa 2 lub kontakt telefoniczny pod nr. 47 857 01 00