Działania zmierzające do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, czyli miasta Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, podjęła Aglomeracja Beskidzka. Plan to swego rodzaju konstytucja transportowa dla regionu.