31 października oddana została oficjalnie do użytku ul. Dębowie, pierwsza interpelacja radnego Marcina Lisińskiego.Jej rozbudowa obejmowała odcinek o długości 730 m. W ramach inwestycji wybudowano również chodnik i ścieżkę rowerową oraz rozbudowano skrzyżowanie z ul. Łowiecką.To już jedna z ostatnich inwestycji drogowych finalizowanych za prezydentury Jacka Krywulta .

Powstało oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa, przebudowane zostały przepusty drogowe i wodociąg. Nawierzchnia jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika są wykonane z masy mineralno-bitumicznej. Jezdnia ma szerokość 6 m, chodniki 2 m a ścieżka rowerowa 3 m. Wartość robót budowlanych to ok. 5 200 000 zł.