To dobra wiadomość dla kierowców- ul. Strumieńska w Jasienicy jest już w pełni przejezdna. Inwestycja, polegająca na rozbiórce starego przepustu drogowego i budowie nowego - przeszła właśnie odbiory techniczne.


-Te roboty były koniecznością. Stary przepust „zatykał się” i w razie intensywniejszych dłuższych opadów deszczu robiły się rozlewiska na drodze, zdarzało się że woda podchodziła do sąsiednich domów – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 600 tys. zł, z czego 237 tys. pozyskano z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Pozostałą kwotę sfinansowano z budżetu powiatu. Prace ruszyły we wrześniu br.

M.Fritz