W ramach kampanii „Bezpieczny Senior”, odbyło się spotkanie dzielnicowych z seniorami. Spotkanie było współorganizowane z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Rybarzowic. Prelekcje przeprowadzono pod hasłem "Bezpieczny Senior" dzielnicowi omówili zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze.