W ramach kampanii „Bezpieczny Senior”, w Domu Kultury w Kobiernicach odbyło się spotkanie dzielnicowych z seniorami. Spotkanie przeprowadzono pod hasłem "Bezpieczny Senior" dzielnicowi omówili zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze.