Publikujemy aktualną listę projektów BOBB na rok 2020, które zostały przewidziane do głosowania w dniach od 16 września do 1 października 2019 roku (włącznie). Lista ta uwzględnia wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które przewidziano do głosowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Aktualnie na stronie Budżetu Obywatelskiego widoczne są tylko projekty ogólnomiejskie i osiedlowe rekomendowane do głosowania, natomiast projekty zaopiniowane negatywnie zostały wyłączone i nie są już widoczne. Do etapu głosowania zakwalifikowało się 13 projektów ogólnomiejskich oraz 56 projektów osiedlowych.