„W związku z sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim konieczne jest wyznaczenie drugiego terminu dodatkowego egzaminu maturalnego”- usłyszał Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski podczas Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. Wojewoda był gościem posiedzenia, które odbyło się w formie wideokonferencji. Egzamin dojrzałości rozpoczyna się 8 czerwca. Termin dodatkowy wyznaczony jest na początek lipca.

Starostwie powtórzyli swoje obawy w związku z ogniskami koronawirusa w śląskich kopalniach. Tylko w powiecie pszczyńskim dodatni wynik ma prawie pół tysiąca mieszkańców, a ponad 1300 przebywa obecnie w izolacji. Jest to związane też z faktem, że na Śląsku mieszkają często rodziny kilkupokoleniowe. „Jeśli ktoś nie przystąpi do egzaminu w czerwcu, a potem w terminie lipcowym straci cały rok. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji”- mówi starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący konwentu. Wojewoda Jarosław Wieczorek zadeklarował, że w takich sytuacjach będzie reagował na bieżąco.

Starostowie podnosili także problem finansów szpitali powiatowych, które przez pandemię nie są w stanie realizować kontraktów. „Na początku lipca zobowiązuję się spotkać z państwem i porozmawiać tylko na ten temat”- powiedział wojewoda.

Samorządowcy zasygnalizowali, że może być problem z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W kwietniu wpływy z podatków były znacząco niższe, w porównaniu do zeszłego roku. Przykłądowo w powiecie bielskim niższe o 41 proc. „Leżymy na łopatkach. Nie stać mnie na 50-procentowe dofinansowanie z budżetu powiatu”- mówi Bernard Bednorz, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego.