13 lipca br. na pl. Bolesława Chrobrego, na ręce Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, został przekazany defibrylator AED – urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa.

Wydarzenie było związane z kampanią społeczną pn. „Bezpieczna Autostrada”, która  organizowana jest od 2018 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 Podczas sobotniej akcji przeprowadzono m.in. edukację w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy i użycia defibrylatora AED. Ponadto mieszkańcy miasta mogli skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego, pulsu, zawartości tlenu we krwi, masażu karku oraz sprawdzenia reakcji po spożyciu alkoholu (alkogogle) i środków psychoaktywnych (narkogogle).

 Defibrylator AED został umieszczony w specjalnej skrzynce, która zlokalizowana jest na pl. Bolesława Chrobrego (przy wejściu do windy).