To szczególne wydarzenie organizowane we współpracy z Żydowską Gminą Wyznaniową w Bielsku-Białej oraz Towarzystwem Kulturalno-Społecznym Żydów w Polsce, a także przy wsparciu Akademii Seniora. Święto Trzech Kultur przybliża wielokulturową i wielowyznaniową historię naszego miasta. Prezentuje dorobek kulturowy społeczności żydowskiej, która przed II wojną światową stanowiła ok. 35% mieszkańców.