Powołana do życia pod koniec 2021 roku, organ opiniodawczo-doradczy prezydenta miasta – mowa o Radzie ds. Ekologii i Zieleni. Gremium liczy sobie dziewięć osób, które tylko do tej pory mają na swoim koncie uratowanie przed wycinką kilkuset drzew w całym mieście.