10 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Na uroczystości nie zabrakło znakomitych gości - przedstawicieli władz miasta, województwa, władz kościelnych, samorządowych i państwowych, rektorów, prorektorów i dziekanów uczelni wyższych oraz przyjaciół ATH. Uroczystą inaugurację rozpoczął swoim przemówieniem rektor ATH profesor Jarosław Janicki. W dalszej kolejności zabrała dr Anna Budzanowska, dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która przedstawiła najważniejsze założenia projektu tak zwanej Ustawy 2.0. Głos zabrali również zaproszeni goście, odczytano też listy gratulacyjne, między innymi prezydenta RP Andrzeja Dudy.

fot. Artur Biela
Autor: Artur Biela

Tradycyjnie odbyła się również immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz doktorantów. Na zakończenie inauguracji prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek wygłosiła wykład inauguracyjny "Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej".

fot. Artur Biela
Autor: Artur Biela