To projekt realizowany przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji w obszarze umiejętności ICT i/lub znajomości języków obcych wśród pracujących osób dorosłych z województwa śląskiego.

Kursy adresowane są do osób zatrudnionych, które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego i ukończyły 25 rok życia i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- kobiety,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby o niskich kwalifikacjach (maks. wykształcenie średnie/zawodowe),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

W ramach projektu planujemy organizowanie dofinansowanych kursów języka: angielskiego, francuskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2), zakończone międzynarodowym certyfikatem TOEIC/TFI/WIDAF.
Jeden moduł kursowy to 60h zajęć, po ukończeniu jednego poziomu szkolenie można kontynuować na kolejnym poziomie.
Dofinansowanie kursów ze środków Unii Europejskiej to 85% wartości szkoleń.
15% to odpłatność uczestnika kursu. Jest to odpowiednio:
- 173,00 zł – 60 godzinny kurs języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC
- 185,00 zł – 60 godzinny kurs języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF
- 172,00 zł – 60 godzinny kurs języka francuskiego zakończony egzaminem TFI

W cenę kursu wliczone są koszty szkolenia, egzaminu, a także podręcznik dla każdej kursatnki/kursanta.

Szczegóły dotyczące projektu, a także informacje o tym co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu można znaleźć
na stronie www.masterlang.pl/kuzniakk

kontakt mailowy (slaskie@masterlang.eu)
telefoniczny (533 327 018, 533 327 944, 533 327 943, 533 324 849)