Zakończyła się procedura dotycząca zakupu przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej dodatkowego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Dzięki tym nabytkom podniesie się poziom bezpieczeństwa szpitalnych systemów teleinformatycznych.