18 listopada br. w krajach Unii Europejskich po raz 13. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach. W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy też Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

18 listopada br. w krajach Unii Europejskich po raz 13. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach. W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy też Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach EAAD (ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control), z kolei Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week) ustanowiła Światowa Organizacja Zdrowia w 2015 roku. Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych.

Przyczyną narastającej antybiotykooporności jest przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. Prowadzone w tym roku działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie - w dobie pandemii COVID-19 - pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - Zjednoczeni w ochronie antybiotyków (United to preserve antimicrobials WHO).

Jaką wiedzę przekazuje kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020?
• Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe;
• Antybiotyki - nie działają na wirusy, działają na bakterie, nadużywane tracą skuteczność;
• Pamiętaj! przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza, stosuj się do zaleceń lekarza, nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej, nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach;
• Przeciwdziałaj zakażeniom - często myj lub dezynfekuj ręce, zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej, zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych.

Pamiętajmy! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępnymi na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php