W Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego trwają prace, które mają poprawić skuteczność leczenia osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Po niedawnym uruchomieniu nowoczesnej Pracowni Brachyterapii teraz rozpoczęła się modernizacja oprogramowania komputerowego służącego do planowania leczenia promieniami.

W Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego trwają prace, które mają poprawić skuteczność leczenia osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Po niedawnym uruchomieniu nowoczesnej Pracowni Brachyterapii teraz rozpoczęła się modernizacja oprogramowania komputerowego służącego do planowania leczenia promieniami.

Systemy komputerowe służące do planowania leczenia promieniami są bardzo zaawansowane technologicznie. Chcąc nadążyć za postępem, jaki ma miejsce w dziedzinie radioterapii, muszą one być co kilka lat aktualizowane. 

Instalowany w tej chwili w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim system jest jednym z najnowocześniejszych oprogramowań dostępnych na rynku. Pozwoli na realizację w miejskim szpitalu nowatorskich i wyjątkowo specjalistycznych technik radioterapii. Pierwsze ich zastosowanie nastąpi prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.