Wyłącznie do hospitalizacji chorych na Covid 19 od 1 kwietnia został przystosowany Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Dla pacjentów przygotowano 23 miejsca.

Wyłącznie do hospitalizacji chorych na Covid 19 od 1 kwietnia został przystosowany Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Dla pacjentów przygotowano 23 miejsca.

Obecnie Szpital Wojewódzki dysponuje w sumie 174 łóżkami tlenowymi dla osób zakażonych koronawirusem. W tym dla pacjentów, którzy wymagają respiratoterapii, przygotowano w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 17 miejsc.

Dodatkowo 8 łóżek dla pacjentek chorych na Covid 19 znajduje się na oddziale ginekologiczno-położniczym, w ramach trzeciego poziomu zabezpieczenia szpitalnego.

Szpital Wojewódzki pozostaje w stałym kontakcie z wojewodą śląskim oraz marszałkiem województwa śląskiego w sprawie zabezpieczenia pomocy dla wszystkich chorych na Covid 19, którzy zgłaszają się po pomoc. Istnieje jednak możliwość, że pacjenci będą relokowani do innych placówek medycznych, także tych funkcjonujących poza województwem śląskim. Ponieważ Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada lądowisko dla helikopterów, zakażeni koronawirusem mogą być z placówki relokowani transportem lotniczym.

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB