Osobowość wpływa zarówno na naszą aktywność fizyczną - jak i na to, w jaki sposób ją oceniamy – informują fińscy badacze na łamach pisma „BMC Geriatrics”.

Naukowcy z Uniwersytetu Jyväskylä skoncentrowali się na zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a dwiema cechami osobowości – ekstrawersją i neurotyzmem. Dane dostarczone zostały przez 1098 kobiet w wieku od 47 do 55 lat oraz 314 kobiet i mężczyzn w wieku od 70 do 85 lat.

Z wypełnionych przez uczestników kwestionariuszy wynikało, że osoby z wysokim poziomem ekstrawersji i niskim poziomem neurotyzmu były bardziej aktywne fizycznie w czasie wolnym. Jednak nie odzwierciedlały tego dane zarejestrowane przez akcelerometr. Osoby z wysokim poziomem neurotyzmu były mniej aktywne fizycznie, co wynikało zarówno z kwestionariuszy, jak i z danych z urządzenia monitorującego. W przypadku seniorów z wysokim poziomem neurotyzmu akcelerometr często wykazywał większą aktywność niż określona w kwestionariuszu.

„Choć obie metody dostarczają danych na temat częstotliwości, czasu trwania i intensywności, mierzą one nieco inne aspekty aktywności fizycznej. Urządzenia monitorujące rejestrują wszystkie aktywności związane z przemieszczaniem się, podczas gdy kwestionariusze uwzględniają każdy rodzaj aktywności fizycznej. Podczas oceny aktywności należy zatem łączyć obie te metody” – mówi autorka analizy Tiia Kekäläinenfrom.

„Osobowość może wpływać także na to, w jaki sposób oceniamy swoją aktywność fizyczną. Neurotyzm to predyspozycja do odczuwania negatywnych emocji i użalania się nad sobą, dlatego neurotycy mogą uznawać swój poziom aktywności za niższy” – piszą autorzy.

Więcej - na stronie publikacji (DOI: 10.1186/s12877-020-01669-7)(PAP)

koc/ zan/