Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest 14 listopada. W Polsce w 2018 roku było 2,9 mln zdiagnozowanych chorych na cukrzycę, czyli co 11. dorosły. Dodatkowo część osób ma stan przedcukrzycowy lub nie wie, że ma cukrzycę. Koronawirus SARS-CoV-2 wzbudza wśród nich, jako przewlekle chorych, dużą niepewność.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest 14 listopada. W Polsce w 2018 roku było 2,9 mln zdiagnozowanych chorych na cukrzycę, czyli co 11. dorosły. Dodatkowo część osób ma stan przedcukrzycowy lub nie wie, że ma cukrzycę. Koronawirus SARS-CoV-2 wzbudza wśród nich, jako przewlekle chorych, dużą niepewność.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zebrało najważniejsze wytyczne i informacje dotyczące cukrzycy w związku z Covid-19. Chorzy na cukrzycę (zarówno typu 1, jak i 2) nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na Covid-19 niż osoby w populacji ogólnej. W grupie pacjentów z cukrzycą problemem są gorsze rezultaty leczenia. U osób ze złą kontrolą choroby i wahaniami poziomu cukru istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań cukrzycowych. Obecność choroby serca lub innych powikłań poza cukrzycą może dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta związane z rozwojem ciężkiej postaci Covid-19. 

Jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana (glikemia poniżej 180 mg/dl), ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia Covid-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej. Infekcja wirusowa u pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry stan zapalny, może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej, dotyczy to przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1.

Wszystkie standardowe środki ostrożności pozwalające uniknąć zakażenia nabierają w przypadku walki z tym wirusem jeszcze większego znaczenia. Kluczowe jest dobre wyrównanie cukrzycy, czyli częsta samokontrola, adekwatne do poziomu glikemii stosowanie leków lub insuliny, prawidłowe odżywianie.

W odpowiedzi na wzmożone obawy i niepokój diabetyków, związany z ewentualnym zakażeniem wirusem SARS-Cov2, i rosnącą liczbą pytań dotyczących obecnej sytuacji epidemiologicznej, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej uruchomiło Diabetofon - specjalną infolinię przeznaczoną dla osób z cukrzycą i ich rodzin. W ramach tego projektu przy telefonie od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-20.00 dyżurują edukatorzy w zakresie diabetologii, którzy jako wolontariusze wspierają chorych na cukrzycę.

Kontakt na infolinię: 
w poniedziałki - 665 720 807,
we wtorki – 602 537 211,
w środy – 501 654 537,
w czwartki – 507 674 410, 
w piątki - 668 252 022.

Pytania można także kierować e-mailowo na adres: ced.polska@wp.pl lub przez profil stowarzyszenia: www.facebook.com/SED.Stowarzyszenie.Edukacji.Diabetologicznej/.

Tylko właściwa edukacja, dbanie o prawidłowe wyrównanie cukrzycy, przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz wytycznych dotyczących ochrony osobistej może uchronić przed ewentualnym zakażeniem i konsekwencjami, jakie może przynieść ta choroba. 
Dbajmy o siebie każdego dnia.