Kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie modernizowanej ulicy Warszawskiej zostanie wprowadzona 8 sierpnia.