Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej Grażynie Staniszewskiej i Andrzejowi Sikorze. Na sesji RM 20 października zasłużeni odebrali stosowne dyplomy.