Bielscy policjanci wspólnie z mundurowymi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, uczcili obchody 100. rocznicy powstania Policji. W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz duchowni i rodziny policjantów.

Obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie  Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej. Uroczystość połączona była z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe pagony założyło ponad 200 funkcjonariuszy bielskiego garnizonu i pododdziału prewencji z Wapienicy.  Ponadto dwóch policjantów zostało uhonorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakami „Zasłużony Policjant”. Srebrną odznakę otrzymał szef bielskiego garnizonu, insp. Krzysztof Herzyk, a brązową odznakę  - naczelnik bielskiej drogówki kom. Krzysztof Stankiewicz.

Więcej na stronie: