Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej opublikował wskazania, jak przeżywać Wielkanoc w trudnych czasach pandemii.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej opublikował wskazania, jak przeżywać Wielkanoc w trudnych czasach pandemii.

Święta Wielkanocne z powodu pandemii stawiają przed nami, zarówno świeckimi, jak i duchownymi, wiele wyzwań. Nasze odpowiedzialne podejście w wielu przypadkach może uratować drugiemu człowiekowi życie. Dlatego wszystkie podejmowane przez nas wysiłki mają służyć zarówno umocnieniu naszej wiary poprzez możliwy dziś udział w celebracjach liturgicznych, jak i trosce o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych – czytamy w tekście opublikowanym na stronie kurii.

Zgodnie z zaleceniami, podczas liturgii w kościołach może przebywać jedna osoba na 20 m2, między osobami musi być 1,5 m odstępu, trzeba zasłaniać usta i nos maseczką. 
Dlatego zachęcamy, aby w czasie świąt osoby, które nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele, uczestniczyły w niej poprzez media. Księży proboszczów prosimy, aby na drzwiach kościoła oraz na stronie internetowej parafii umieścili informacje z ilością osób, które jednocześnie mogą przebywać w kościele – podkreśla kuria.

Nadal obowiązuje dyspensa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp. Romana Pindla od udziału w niedzielnej i świątecznej mszy dla wszystkich osób, które chcą w niej uczestniczyć, ale z powodu obostrzeń, lęku lub wieku nie mogą. 
Pięknym sposobem na przeżywanie czasu świąt jest wspólna rodzinna modlitwa w domu, do której serdecznie zachęcamy. Pozwala ona nie tylko oddawać cześć Bogu, ale również budować rodzinne więzi - radzi kuria. 

Zalecenia kurii na Wielki Tydzień:
1. Celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego mogą być sprawowane tylko w kościele parafialnym.
2. Msza Krzyżma Świętego sprawowana będzie przez księdza biskupa oraz księży z parafii katedralnej. Wiernych zachęca się do uczestnictwa w niej za pomocą mediów na kanale https://www.youtube.com/channel/UC-71aZohvBVshDx6yZqOoTw
3. Można odprawić dwie msze Wieczerzy Pańskiej.
4. Komunię świętą poza główną celebracją można udzielać jedynie: w Wielki Czwartek do mszy Wieczerzy Pańskiej każdemu wiernemu, w Wielki Piątek chorym i umierającym, a w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i Grobie Pańskim może się odbywać z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych. Kuria zachęca, aby kościoły były otwarte. Adoracja krzyża może się odbywać tylko poprzez uklęknięcie i skłon, bez gestu pocałunku. 
6. Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę mogą się odbyć w formie, która zapewni zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wiernych. Najlepiej na zewnątrz kościoła, z zachowaniem dystansu 1,5 m między osobami oraz zasłaniając usta i nos maseczką. Uprasza się wiernych, aby również przed i po obrzędach zachowali bezpieczny dystans.
7. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny kuria zachęca księży proboszczów, aby w miarę możliwości i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego zwiększyli liczbę mszy.
8. W domach zakonnych, gdzie posługuje kapelan lub oddelegowany przez księdza proboszcza kapłan, mogą być sprawowane celebracje Wielkiego Tygodnia. 
9. Procesję rezurekcyjną należy ograniczyć do przejścia celebransa oraz asysty z Bożego Grobu do ołtarza. 

fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UMBB