1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Spis będzie prowadzony do 30 czerwca br.

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Spis będzie prowadzony do 30 czerwca br.

Narodowy Spis Powszechny jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://spis.gov.pl/. Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez internet, dane są zbierane metodami wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego lub wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Przypominamy, że do spisu będą wykorzystywane między innymi dane z ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Z uwagi na fakt, że dane wskazanej bazy powinny być aktualne, każdy kto posługuje się punktem adresowym bez posiadania dokumentu zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego posesji, ma obowiązek złożyć wiosek do Prezydenta Miasta Bielska-Białej w tej sprawie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że adres nie będzie funkcjonował w bazie ewidencji, miejscowości, ulic i adresów, na mapach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również w ewidencji gruntów i budynków. Z bazy tej korzystają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek oraz służby ratownicze, więc jej aktualność ma ogromne znaczenie.