Powraca temat budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Wapienicy. – Oczekujemy na opracowanie analizy wielokryterialnej przez specjalistyczną firmę Sweco pracującą przy budowach spalarni w całej Europie. Opracowanie wskaże optymalne wymogi lokalizacyjne, jak i technologiczne dla tej inwestycji – mówi Wiesław Pasierbek, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.