Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Przemysław Drabek wezwał Jacka Krywulta do przeproszenia bielszczan za zamęt wokół szpitalnej izby przyjęć. Czy taka jest prawda, czy bardziej miało to zatuszować zamęt wokół odwołania Ministra – partyjnego kolegi Pana Przemysława Drabka – który może mieć bezpośredni związek z chaosem, jaki zapanował w służbie zdrowia po nieumiejętnym podejściu byłego już szefa resortu zdrowia do rozmów ze środowiskiem lekarskim.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Przemysław Drabek wezwał  Prezydenta Miasta Jacka Krywulta do przeproszenia bielszczan za zamęt wokół szpitalnej izby przyjęć. Jego zdaniem, obecna sytuacja jest wynikiem braku właściwego nadzoru prezydenta nad tą placówką.
Czy taka jest prawda czy  bardziej  miało to zatuszować zamęt wokół odwołania Ministra – partyjnego kolegi Pana Przemysława Drabka – który ma bezpośredni związek z chaosem, jaki zapanował w służbie zdrowia po nieumiejętnym podejściu byłego już szefa resortu zdrowia do rozmów ze środowiskiem lekarskim.

Nie tylko w naszym szpitalu występują problemy wynikające z wypowiadania tzw. opt-out-ów przez lekarzy .Dziś  wszyscy lekarze (ok 300 ) z wrocławskiego  szpitala wypowiedziało opt-out i robią  to kolejne  szpitale  w Polsce.

Przez wiele kadencji Pan  Przemysław Drabek podobno miał głosować za wszystkimi uchwałami dotyczącymi  szpitala, przedstawianymi w Radzie Miejskiej przez Prezydenta Miasta. Jest przecież od wielu lat, z rekomendacji Pana Prezydenta, członkiem Rady Społecznej tegoż szpitala, a w sytuacji kryzysowej nie czuje się współwinny i raczej odcina się od problemów ważnych dla mieszkańców Bielska-Białej, zaś za zaistniały stan rzeczy próbuje obarczyć niewłaściwą osobę, czy tak?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarzuca Jackowi Krywultowi wieloletnie błędy w zarządzaniu ochroną zdrowia. - Ogromne zadłużenie szpitala, zmiany kadrowe, brak właściwego nadzoru skutkują niepokojem mieszkańców, za który władze miasta powinny przeprosić - wypowiada  się Przemysław Drabek.

Problemy w służbie zdrowia pojawiają się cyklicznie od wielu lat i każdy doskonale wie, że to nie samorządy ponoszą za nie winę. Dlatego apel do Prezydenta Miasta o przeproszenie Mieszkańców jest nie na miejscu.
Panie Radny! Nie musi Pan lubić Prezydenta Jacka Krywulta, ale według mnie powinien go Pan szanować. Choćby ze względu na fakt, że Mieszkańcy Bielska-Białej już czterokrotnie mu zaufali podczas wyborów samorządowych-tak  wypowiada  się  Jarosław Klimaszewski -Przewodniczący Rady  Miejskiej.