W dniu 18 stycznia 2023 r. Andrzej Śliwowski - Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu,  Andrzej Dutkowski - Wójt Gminy Bolesławiec i dh Krzysztof Oko - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jaroszowicach, podpisali trójstronne  porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jaroszowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).