Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zgłosił do plebiscytu „Modernizacja Roku 2017” inwestycję miejską pn. "Rozbudowa ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała".

Zadanie było realizowane w 2017 r., jako istotne dla miasta ze względów komunikacyjnych, dla poprawy nośności obiektów, spełnienia wymogów ochrony środowiska, poprawy dostępności przejść dla osób niepełnosprawnych. Głosy w plebiscycie można oddawać tutaj.