To ostatnie dni głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2022. Głosować można do 9 października włącznie. Do wyboru jest 14 projektów ogólnomiejskich i 52 osiedlowe, a do wydania 7.400.000 zł. Aby zagłosować on-line, należy skorzystać ze strony internetowej z formularzem https://obywatelskibb.pl Możliwe jest również głosowanie tradycyjne z wykorzystaniem kart w punktach głosowania.

Głosowanie elektroniczne to najszybsza i najwygodniejsza metoda udzielenia poparcia ulubionym projektom. W bieżącej edycji można oddać głos na jeden projekt osiedlowy w osiedlu, którego jest się mieszkańcem, i na jeden projekt ogólnomiejski.

Osoby głosujące on-line na stronie https://obywatelskibb.pl/  

klikają w zakładkę Głosowanie lub w przycisk z napisem Zagłosuj na projekt widoczny na głównej stronie Budżetu Obywatelskiego, co spowoduje automatyczne przekierowanie do listy projektów osiedlowych i ogólnomiejskich dopuszczonych do głosowania. W celu zagłosowania na wybrany projekt ogólnomiejski i/lub osiedlowy, należy kliknąć w przycisk Wybierz. Spowoduje to przeniesienie wybranego projektu do otwierającego się w tym momencie okienka Wybrane projekty.

Następnie można przejść do drugiej kategorii projektów (ogólnomiejskie/osiedlowe) i także dokonać wyboru projektu lub przejść bezpośrednio do formularza głosowania on-line za pomocą przycisku Przejdź do głosowania widocznego poniżej listy wybranych projektów.

Do głosowania on-line prosimy przygotować swoje telefony komórkowe oraz podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Głosowanie tradycyjne odbywa się wyłącznie w punktach głosowania z wykorzystaniem karty do głosowania. Punkty mieszczą się
- w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6, czynnym od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki w godzinach od 7.30 do 18.00 i w piątki w godzinach od 7.30 do 13.00
- w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18, czynnym od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartki w godzinach od 8.00 do 18.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.

Karta do głosowania na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe (łącznie) dla mieszkańców Bielska-Białej liczy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidziane do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu ogólnomiejskiego i projektu osiedlowego, którym głosujący chce udzielić poparcia.
W przypadku tej formy głosowania obowiązuje taka sama zasada, jak przy głosowaniu elektronicznym, tzn. głosujący ma prawo zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i na jeden projekt osiedlowy z osiedla, którego jest mieszkańcem.

Głosowanie polega na wpisaniu numeru ID (nr identyfikacyjnego) jednego wybranego projektu ogólnomiejskiego i/lub jednego projektu osiedlowego, którym głosujący udziela poparcia oraz wypełnieniu pozostałych danych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Głosujący składa także swój podpis w dolnym prawym rogu pierwszej strony karty do głosowania. Na odwrocie karty znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z której treścią należy się zapoznać przed wrzuceniem wypełnionego formularza do specjalnie przygotowanej w tym celu urny.
W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16. roku życia, w karcie do głosowania należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga, wykaz wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów jest dostępny w każdym punkcie głosowania. W ten sposób głosujący może odnaleźć tytuł zadania oraz numer ID projektu, któremu chce udzielić poparcia oraz zapoznać się z krótkim opisem projektu i kwotą szacunkową przeznaczoną na jego realizację.

Karty do głosowania są dostępne wyłącznie w punktach głosowania w dniach i godzinach ich funkcjonowania. Wydają je pracownicy obsługujący punkty, po uprzednim okazaniu przez uprawnionego mieszkańca dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

oprac. ek