9 września w Bielskim Centrum Kultury jubileusz 25-lecia świętował Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli parlamentu i samorządu, przybyli m.in. wiceminister Grzegorz Puda i poseł Przemysław Drabek. Gratulacje drogowcom złożył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

- Minione ćwierć wieku pokazuje, że Miejski Zarząd Dróg bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań. W tym czasie drogi w naszym mieście zmieniły się nie do poznania. Nie będzie wcale przesadą stwierdzenie, że Bielsko-Biała posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych układów drogowych w Polsce, którego trzonem są dwie obwodnice. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji drogowych przeprowadzonych w ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia. Nie można jednak nie wspomnieć o tych największych, jak rozbudowa ulic: Międzyrzeckiej, Wyzwolenia, Sobieskiego, Krakowskiej, Żywieckiej czy Armii Krajowej. Niebawem do tej grupy dołączy także modernizowana właśnie ul. Cieszyńska. Te przedsięwzięcia to dowód z jednej strony sprawności działania MZD, a z drugiej – co trudno pominąć – proinwestycyjnej polityki miasta. Mam nadzieję, że w kolejnych latach działalności Miejski Zarząd Dróg nadal będzie funkcjonował tak dobrze jak do tej pory. Życzę dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom MZD wielu zawodowych sukcesów, realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

- Mosty i drogi łączą… Ta idea przyświecała naszym przodkom, była obecna szczególnie w okresie zmian ustrojowych w 1989 r., ale też i w czasach późniejszych, aż do dnia dzisiejszego. Dzięki zgodzie i wsparciu planów rozbudowy układu drogowego Bielska-Białej przez kolejnych przedstawicieli samorządu możliwa była - i jest nadal - realizacja tak szerokiego programu inwestycyjnego, budowy strategicznych ciągów drogowych i wszystkich innych o znaczeniu bardziej lokalnym - stwierdził dyrektor MZD Wojciech Waluś. - To nasze święto i cieszę, się że w odmłodzonym składzie możemy podejmować kolejne wyzwania i nowe obowiązki i realizować je z sukcesem, ku zadowoleniu nie tylko prezydenta i radnych Bielska Białej, ale przede wszystkim mieszkańców naszego przepięknego miasta.

- Budowa dróg i mostów to nie tylko kwestie techniczne przystosowania środowiska do przemieszczania się ludzi i pojazdów. Nowe drogi i mosty dają asumpt do budowania nowych relacji międzyludzkich i otwierania się na świat - dodał dyr. Waluś.

Dla zebranych w BCK drogowców wystąpili m.in. Piotr Skucha, Kabaret Dno oraz Olga Łasak i Juliusz Wątroba. W drogową podróż w czasie zabrały uczestników uroczystości dwa filmy. Całość uświetnił występ zespołu This Cover Band.

Miejski Zarząd Dróg powstał po to, aby łatwiej zarządzać układem komunikacyjnym miasta i modernizować go. Kluczowa decyzja o jego utworzeniu zapadła 21 marca 1995 roku. Dotychczasowy Referat Komunikacji i Utrzymania Dróg będący częścią Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego stał się jednostką budżetową o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Celem jego działalności, jak czytamy w uchwale, było pełnienie funkcji zarządcy dróg i zarządu ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej. Siedzibą jednostki ma być budynek przy ul Grażyńskiego 10, a dyrektora powołuje Zarząd Miasta.
Uchwała wchodziła w życie z dniem podjęcia, a podpisał ją ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Juszczyk. Konkurs na dyrektora nowej jednostki wygrał Wojciech Waluś.

Lokalna prasa oczywiście na swój sposób odnotowała fakt powstania MZD. Kronika Beskidzka zauważyła, że nowa jednostka zostaje powołana z dniem 1 kwietnia, więc niejako na prima aprilis, a tekst wymownie zatytułowała: Nowy szyld - stare dziury.

Od tego czasu układ komunikacyjny miasta zmienił się radykalnie. Bielsko-Biała zyskało dwie obwodnice, wiadukt na ul. Wyzwolenia, kilkanaście rond i parkingów. Powstał nowoczesny system parkomatów i system ITS (Inteligentny Transport Samochodowy), który usprawnia poruszanie się po mieście.

Jak zmieniała się miasto i jego system komunikacyjny, można sprawdzić okolicznościowym wydawnictwie pt. Od szlaków handlowych po autostrady. Z dziejów drogownictwa na terenie Bielska i Białej.  

Jacek Kachel

fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UMBB