Na sesji 22 grudnia 2022 r. Rada Miejska Bielska-Białej formalnie nadała skwerowi na osiedlu Wojska Polskiego przy ul. Stawowej nazwę Skwer Marzeń. Skwer jest popularnym miejscem wypoczynku, zabaw i plenerowych imprez.