Już po raz trzeci Urząd Miejski w Bielsku-Białej zorganizował konkurs na najaktywniejszego seniora. Tytuł Aktywnego Seniora Roku 2021 otrzymała Lilianna Zarębińska ze Stowarzyszenia Akademia Seniora. - Nie da się działać dla ludzi bez ludzi - mówi laureatka.


7 października w sali sesyjnej Ratusza odbyło się podsumowanie konkursu pt. Aktywny Senior Roku 2021, którego głównym celem jest propagowanie aktywności seniorów poprzez docenienie liderów i osób, które organizują życie społeczno-kulturalne na terenie stolicy Podbeskidzia dla osób wcześniej urodzonych. W uroczystości udział wzięli zastępca prezydenta Piotr Kucia, przewodnicząca Rady Seniorów w Bielsku-Białej Elżbieta Rosińska i przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Karol Markowski.

W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego zgromadzonych witał Piotr Kucia.

- Każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania. Bywają one różne, lecz za każdym razem wymagają zaangażowania. Dlatego jest mi niezwykle miło, że dzisiaj mogą spotkać się z aktywnymi i zaangażowanymi seniorami. Ludźmi, którzy w codziennym życiu potrafią nie tylko znaleźć czas, ale podjąć każdą inicjatywę i doprowadzić ją do końca, działając z pasją i społecznie. To jest budujące i niezwykle ważne – podkreślał zastępca prezydenta.

Spośród 11 zgłoszonych kandydatów kapituła konkursu obdarzyła zaszczytnym tytułem Aktywny Senior Roku 2021 Liliannę Zarębińską ze Stowarzyszenia Akademia Seniora.
Laureatka ma 70 lat, od 2012 roku jest aktywną działaczką Akademii Seniora, a od 2016 r. przewodniczącą zarządu. Od lat poświęca swój czas i energię pracy społecznej na rzecz seniorów mieszkających w Bielsku-Białej. Jest inicjatorką i pomysłodawczynią wielu wydarzeń, w tym międzynarodowych i międzypokoleniowych dni seniora w naszym mieście. Pani Lilianna jest osobą kreatywną i otwartą. Członkowie stowarzyszenia zawsze mogą na nią liczyć. Pomimo pandemii starała się aktywizować seniorów zawsze wtedy, kiedy pojawiała się taka możliwość. Dzięki jej determinacji seniorzy przetrwali ubiegłoroczne i tegoroczne lockdowny. To jeden z ważniejszych filarów społeczności seniorskiej naszego miasta.

Zapytaliśmy laureatkę konkursu, jakimi cechami powinien charakteryzować się aktywny senior.

- Trzeba mieć w sobie optymizm, pomysły i chęć pomocy drugiemu człowiekowi, bo razem żyć to lepiej żyć. Ta nagroda to podsumowanie 9 lat mojej działalności w Akademii Seniora, która rozpoczęła właśnie jubileuszowy rok. Chciałabym zaznaczyć, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to, że do naszej akademii ludzie chętnie przychodzą. Nie da się działać dla ludzi bez ludzi. Nagroda dzisiejsza jest dla wszystkich moich koleżanek i kolegów zaangażowanych w działalność akademii - mówiła Lilianna Zarębińska.

Oto sylwetki pozostałych kandydatów do plebiscytowego tytułu.

Marta Kłosowicz – (lat 71) od 2016 r. mieszkanka Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Cygańskim Lesie. Społeczniczka aktywizująca mieszkańców Domu. Dba o bibliotekę, organizuje spotkania czytelnicze, prowadzi kronikę, w której opisuje dzieje DPS-u i uczestniczy w corocznym Narodowym Czytaniu. Jest empatyczna i pozytywnie nastawiona do życia, a swoją radością zaraża innych. To jedna z najaktywniejszych osób w Domu Nauczyciela. Swoim optymizmem zaraża współmieszkańców. Troszczy się o osoby z demencją, osoby cierpiące, dla których jest ogromnym wsparciem.

Urszula Holek – (lat 69) urodzona w Bielsku-Białej, absolwentka bielskiego Ekonoma. Trudne rodzinne sprawy, którym musiała sprostać w życiu, nie załamały pani Urszuli, lecz tak zahartowały, że ze zdwojoną siłą zaczęła działać w społeczności Osiedla Kopernika. Działa z seniorkami w Klubie Książki przy Bibliotece na Os. Kopernika, uczestniczy w spotkaniach filmowych organizowanych przez Książnicę Beskidzką i w zajęciach Klubu Samopomocy Przystań przy ul. Piastowskiej. Prowadzi kronikę. Nie istnieje dla niej słowo niemożliwe.

Krzysztof Adamus – (lat 62) rodowity bielszczanin, pracował w zawodzie kierowcy-mechanika. W związku z kłopotami zdrowotnymi zmienił tryb życia. Od 9 lat jest aktywnym członkiem koła seniora w Lipnika, a w szczególności grupy teatralnej Dlaczego nie?. Nie lubi tracić czasu, bierze sprawy w swoje ręce, współorganizuje zabawy, potańcówki, ogniska. Aktywnie działa w klubie samopomocy Przystań. Zawsze można na niego liczyć.  

Stanisław Herok – (lat 63) aktywny społecznik niosący bezinteresowną pomoc w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sterniczej, gdzie od wielu lat uczestniczy w zajęciach. Chętnie angażuje się w wydarzenia artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie Serce dla Serca. Wyróżnia się dobrocią i troskliwością o drugiego człowieka. Wrażliwy na potrzeby innych ale otwarty i spontaniczny. Dusza towarzystwa.

Władysław Pikul – (lat 84)  aktywnie działa w klubie Senior +. Jest wsparciem dla klubowiczów zarówno jako kierowca, jak i organizator różnych imprez. Jest także złotą rączką i potrafi naprawić wszystko. Nikt tak nie skręca papierowych rurek potrzebnych koleżankom do wyplatania koszyków. Poza klubem opiekuje się chorą na demencję sąsiadką.

Helena Kocińska – (lat 85) w 1992 r. los rzucił ją do Bielska-Białej za sprawą męża. Zaangażowana w działalność koła kombatantów im. Gen. Józefa Kustronia. Co tydzień wspiera członków koła – swoich podopiecznych. Rozmowa, pomoc psychologiczna, załatwianie spraw urzędowych, pomocy socjalna, organizowanie wycieczek to aktywności pani Heleny. Sama twierdzi że najbardziej lubi ŻYĆ i pomagać.

Lucyna Dodyk – (lat 69) od trzeciej klasy szkoły podstawowej mieszka w Bielsku-Białej. Seniorka z ogromną empatią, niosąca wszystkim zrozumienie i pomoc. Aktywna społecznie zarówno w klubie Senior + jak i wśród swoich znajomych i sąsiadów. Zawsze można na nią liczyć w załatwieniu spraw u lekarza, w aptece, zakupów. Wszędzie jest jej pełno. Ma mnóstwo sił witalnych i może być wzorem do naśladowania.

Maria Grzywa – (lat 76) wiceprzewodnicząca zarządu Akademii Seniora, w której czynnie działa  od 2003 roku. Współorganizatorka artystycznych spotkań seniorów w Kubiszówce zwanych Sąsiadówkami oraz międzypokoleniowych pikników. Czynnie współpracuje z organizacjami senioralnymi w Czechach i na Słowacji w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji spotkań, wycieczek i zawodów sportowych. Sama trzykrotnie zdobyła medale na zawodach sportowych we Frydku Mistku.

Maria Satława – (lat 73) aktywna działaczka na rzecz seniorów w dzielnicy Hałców. Przewodnicząca koła nr 7 Hałcnów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej. Organizatorka i animatorka wielu różnorodnych form aktywności seniorów, stwarzająca im jednocześnie możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym oraz integracji międzypokoleniowej. Osoba otwarta i uczynna, niosąca przede wszystkim pomoc w łagodzeniu przejścia z aktywnej pracy zawodowej na emeryturę.

Jakub Białożyt – (lat 74) urodzony w Milówce. Obecnie mieszka w DPS-ie na ul. Olimpijskiej. Ze względu na chorobę zrezygnował z pracy zawodowej, a rehabilitacja pozwoliła mu odkryć w sobie talent malarski. Obecnie to jego druga pasja po budowie mostów. W DPS-ie wyróżnia się aktywną postawą. Wspiera domowników, dzieli się wiedzą i umiejętnościami. Otwarty na działania międzypokoleniowe, lubi wyzwania. Jego prace zdobią ściany domu, umilając mieszkańcom otoczenie.
Wszyscy kandydaci otrzymali wyróżnienia i porcelanowe serca, symbol 70 lat połączenia Bielska i Białej, które  zostały wykonane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa przy wsparciu terapeutów.

Podczas gali rozstrzygnięcia plebiscytu Aktywny Senior Roku 2021 specjalne wyróżnienie od Rady Seniorów za całokształt działalności na rzecz środowiska seniorów miasta Bielska Białej otrzymała Maria Satława.
Wyróżnienie Rady Seniorów, którego pomysłodawczynią jest przewodnicząca RS Elżbieta Rosińska, jest niezależne od plebiscytu, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie przyznawane również w kolejnych latach.

JacK

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB