Pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach w dniach 2-20 stycznia 2021 przeprowadzają badania reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach w dniach 2-20 stycznia 2021 przeprowadzają badania reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju - w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz ankieterów statystycznych - badanie realizowane będzie wyłącznie telefonicznie, w formie wywiadu teleankietera z respondentem. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2020 roku. 

Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in. o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych – zapewnia GUS.

Każdy przeprowadzający wywiad ma upoważnienie i legitymację służbową. W województwie śląskim jego tożsamość możemy potwierdzić, dzwoniąc pod numer 32 7791291 lub 695255244, albo mailowo: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego można również dokonać za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/