26 czerwca w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie umowy, pieczętującej udzielenie przez Gminę Kozy pożyczki dla Stowarzyszenia Taroczkarzy. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie unikatowych kart do gry w taroka. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, dzięki czemu będzie mogło spłacić pożyczkę, która zapewni wcześniejsze, "robocze" środki na realizację projektu.

Swój wyjątkowy charakter, karty zawdzięczają zestawieniu historycznych zdjęć obiektów z obszaru Kóz, ze współczesnymi fotografiami. Dodatkowym atutem są piękne rysunki alegorycznych postaci na odwrocie kart. Już nie możemy się doczekać, kiedy rozdamy pierwszą talię koziańskich kart i spędzimy miło czas podczas tarokowych rozgrywek.