Z uwagi na ustąpienie utrudnień w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu bielskiego, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej, podjął decyzje o wyłączeniu numeru telefonu, pod którym można było uzyskać bieżące informację na temat stanu dróg i utrudnień komunikacyjnych.