Dziś w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej symbolicznie oddano do użytku nowy akcelerator.Pacjenci Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej będą mogli korzystać z akceleratora najnowszej generacji VitalBeam, który umożliwia połączenie nowoczesnych technik napromieniania.

To znacznie ułatwi leczenie tym pacjentom, którzy ze względu na skomplikowane nowotwory, dotąd musieli jeździć na radioterapię do Katowic czy Gliwic. Dzisiaj nowe urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane. Akcelerator, który uruchomiony zostanie 11 sierpnia kosztował ponad 10 mln zł. Środki na jego zakup pochodziły z Ministerstwa Zdrowia oraz dotacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 Skuteczne leczenie nowotworów wiąże się często z podaniem bardzo wysokiej dawki promieniowania na obszar guza, natomiast w wielu przypadkach w bliskim sąsiedztwie guza znajdują się również tkanki zdrowe, których uszkodzenie może znacząco pogorszyć komfort życia pacjenta. Zniszczenie guza to więc tylko część sukcesu w walce z nowotworami. Drugim, o wiele trudniejszym zadaniem jest zachowanie przy tym tkanek zdrowych i ochrona narządów krytycznych, takich jak m.in: rdzeń kręgowy, oczy, płuca, nerki, pęcherz.

 W przypadku akceleratorów, którymi dotąd dysponowało Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski, czasem było to dość trudne zadanie, bowiem miały one ograniczone pole radiacji. Pacjentów, którzy mieli nowotwory o nieregularnych kształtach, lub umiejscowione w trudno dostępnym miejscu albo w bezpośrednim sąsiedztwie narządów krytycznych, trzeba było odsyłać do innych ośrodków. Teraz już będzie im o wiele łatwiej, ponieważ Bielsko-Biała dysponuje urządzeniem umożliwiającym zastosowanie nowoczesnych metod napromieniania pacjenta.

 Tzw. wielolistkowa głowica nowego akceleratora pozwala na uzyskanie dowolnego kształtu pola promieniowania i bardzo dokładne dopasowanie go do kształtu guza. To umożliwia modulowanie intensywności wiązki przy jednoczesnym obrocie ramienia wokół ciała pacjenta. Dzięki temu będzie można zastosować większą niż dotąd dawkę promieniowania w okolicy nowotworu, a w rezultacie szybciej i skuteczniej walczyć z chorobą bez narażania innych organów.