13 października, w godz. 11.00-16.00 zapraszamy do PSZOK na II Ekologiczny Kiermasz Charytatywny „Dajemy rzeczom drugie życie” . W ramach akcji chcemy znaleźć nabywców niepotrzebne rzeczy, które do nas przynieśliście.

Mamy mnóstwo gier, puzzli, pluszaków,  zabawek, ubranek, wózków, płyt, gier komputerowych itd. Teraz czas na WAS! Pozyskane środki z Kiermaszu przeznaczymy dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych, szkół na różnorodne zajęcia edukacyjne.

Partnerem akcji jest Zakład Gospodarki Odpadami  - ZGO.

 Arka będzie od uczestników zbierała niepotrzebne rzeczy (m.in. gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy i wiele innych – przykładowa lista w załączeniu) i raz w miesiącu w sobotę w PSZOK organizowany będzie charytatywny kiermasz.

 „Cieszy nas możliwość organizowania akcji lokalnej, nowoczesnej i tradycyjnie łączącej tematykę ekologiczną z społeczną. Super, że możemy robić coś lokalnie spotykając się z pozytywnym i ogromnym zainteresowaniem, a jeszcze możemy promować nowoczesne rozwiązania gospodarki zeroodpadowej.” – Wojciech Owczarz.

 Każdy z nas ma w domu niepotrzebne rzeczy. Wyrzucić szkoda, a zbiera się ich coraz więcej. Teraz proponujemy dobre rozwiązanie. Można je przywieźć do PSZOK, a my damy im drugie życie i jeszcze pomożemy potrzebującym dzieciom.

 „To naturalne, że dołączamy się do tej inicjatywy, która idealnie wpisuje się w ustaloną hierarchię postępowania z odpadami. Nowoczesna gospodarka odpadami to przede wszystkim zapobieganie powstawania odpadów u źródła, ponowne ich wykorzystywanie np. poprzez danie im „drugiego życia”, a dopiero później  selektywna zbiórka oraz przekazanie odpadów do recyklingu” – przekonuje Wiesław Pasierbek – Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej

Wszyscy zainteresowani mogą cały czas przywozić rzeczy na akcję w godzinach pracy PSZOK. Rzeczy te będą gromadzone w naszym Zielonym Kontenerze na kolejne Kiermasze.