Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2019 r. systemu 55 parkomatów na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej zostaną wprowadzone zmiany w sposobie wnoszenia opłat za postój samochodów. Najważniejszą z nich będzie brak możliwości wnoszenia opłat za parkowanie w terminie 14 dni od dnia postoju.

Z dniem 1 września 2019 r. nastąpi zmiana sposobu poboru opłat polegająca na uruchomieniu na obszarze strefy płatnego parkowania 55 szt. parkomatów. UWAGA! Przyjęte rozwiązanie wprowadza istotne zmiany dla użytkowników parkingów:

 • obowiązek wniesienia opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej
 • brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie w terminie 14 dni
 • naliczanie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu faktu postoju pojazdu bez wniesionej opłaty parkingowej,
 • brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym bądź w kasie MZD.

 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania będzie można nadal wnosić przy pomocy aplikacji mobilnych SkyCash oraz moBilet. Ponadto nie ulegają zmianie:

 • obszar strefy płatnego parkowanie
 • wysokość obowiązujących stawek opłat za parkowanie
 • wysokość opłaty dodatkowej (50 zł)
 • cena abonamentów

 

Zainstalowane w strefie płatnego parkowania urządzenia umożliwią:

 • wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź systemem płatności BLIK
 • wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie
 • minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju
 • zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

 

Zainstalowane urządzenia będą wyposażone w m.in.: kolorowy wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną, czytnik kodów kreskowych ułatwiający dokonywanie zakupu biletu parkingowego oraz opłacanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Parkomaty będą zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii solarnej i akumulatora.