W 2020 roku bielscy strażacy brali udział w 4222 interwencjach, to o 1257 mniej zarejestrowanych zdarzeń niż w 2019 roku. Strażacy w 2020 roku gasili mniej pożarów (697), zmniejszyła się również liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń (3111). Odnotowano także 414 alarmów fałszywych.

Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie miasta Bielsko-Biała – 2214 interwencji. W powiecie najwięcej zdarzeń było w gminie Czechowice-Dziedzice (489) oraz gminie Jasienica (423).

We wszystkich zdarzeniach śmierć poniosło 47 osób, a 324 zostało poszkodowanych, w pożarach zginęła 1 osoba, a 21 było rannych. 
Spośród pożarów, 252 to pożary w budynkach mieszkalnych. Główną ich przyczyną była nieostrożność, nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych lub brak drożności przewodów kominowych.
Miejscowe zagrożenia to przede wszystkim działania prowadzone przy wypadkach w komunikacji drogowej czy usuwaniu skutków wichur i intensywnych opadów deszczu.

Rok 2020 to również działania związane ze zwalczaniem zagrożenia koronawirusem Covid-19. Od początku pandemii Państwowa Straż Pożarna wspiera w tym zakresie inne służby i instytucje.
Strażacy z terenu województwa śląskiego pomagali przy tworzeniu przyszpitalnych polowych izb przyjęć a także mobilnych punktów pobrań, udostępniając namioty i zapewniając ich obsługę techniczną.
Ponadto strażacy, którzy posiadają kwalifikacje ratownika medycznego, pełnili służbę w szpitalach, wspierając personel medyczny w leczeniu chorych na covid-19.
Kolejną sferą, w której działała Państwowa Straż Pożarna były punkty kontroli sanitarnej, uruchomione na głównych przejściach granicznych. Obecni na nich strażacy wykonywali pomiary temperatury osób podróżujących. 
W działania zaangażowani byli również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagali osobom starszym lub objętym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby takich jak żywność czy lekarstwa.