W środę 31 lipca, Sejm podjął decyzję odnośnie do ustawy dotyczącej 500+ dla niepełnosprawnych. PiS zapowiada, że będą oni otrzymywać 500 złotych już jesienią 2019 roku. Pierwsze wypłaty planowane są od października. Rząd szacuje też, że z dodatku skorzysta ok. 800 tysięcy osób. Jednak jak się okazuje – nie dotyczy to każdego.

Ustawa nie dla wszystkich – warunki 

Projekt został rozpoczęty, kiedy na czele ministerstwa stała Elżbieta Rafalska. Obecnie nowa minister Bożena Borys-Szopa zajmuje się jego kontynuacją. Ustawa dotyczy jednak tylko osób, które:

  • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez odpowiednią instytucję np. ZUS,

  • mają ukończone 18 lat, 

  • otrzymują niskie świadczenia.

Ustawa precyzuje też, że do dochodów będą wliczane jedynie emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, więc nie obejmuje to renty rodzinnej. Wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz dopowiedział również, że do progu 1600 zł (licząc łącznie ze świadczeniem uzupełniającym) nie będzie zaliczany zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki, np. kombatancki. 

500 plus dla rencistów i emerytów – wysokość dodatku

Świadczenie wraz z dodatkiem dla rencisty i emeryta nie może przekroczyć 1600 zł brutto. Senat wprowadził zasadę „złotówka za złotówkę”, która określa, że dodatek w wysokości 500 zł dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 1100 zł brutto. Jest to dokładnie 935 zł na rękę. Najniższy dodatek może wynosić nawet złotówkę, w przypadku, kiedy emeryt lub rencista dostaje świadczenie w wysokości 1599 zł brutto. Jak dokładnie sprecyzowano w projekcie: "Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł".

Jak złożyć wniosek? 

Rząd przygotował na wypłatę stałego dodatku 500 plus około 3 miliardy złotych. Wnioski będą przyjmowane od 1 października w ciągu 6 miesięcy przez KRUS, ZUS i inne instytucje emerytalno-rentowe (dla służb mundurowych). Na zweryfikowanie oświadczenia podane instytucje będą miały miesiąc.