Od początku epidemii koronawirusa w naszym kraju bielski samorząd podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu maksymalne ograniczenie jej skutków i zapewnienie mieszkańcom naszego miasta bezpieczeństwa.

Zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii jest dla nas wszystkich zadaniem priorytetowym. I na tym do tej pory skoncentrowana była nasza aktywność.

 Zdając sobie sprawę, że efektem ubocznym rozprzestrzeniania się koronawirusa jest poważny zastój w gospodarce wraz ze swoimi służbami podjąłem prace nad przygotowaniem rozwiązań, które w tym trudnym czasie byłyby wsparciem dla przedsiębiorców.

 Pierwszą decyzją, jaką w tym zakresie podjąłem, jest przesunięcie o 60 dni terminu płatności czynszów dzierżawnych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w lokalach gminnych. Dotyczy to tych branż, które zostały wymienione w ustawie i rozporządzeniu o zakazie prowadzenia działalności. W uzasadnionych przypadkach będziemy także rozpatrywać prolongatę zobowiązań czynszowych dla przedsiębiorców innych branż.

O kolejnych decyzjach wspierających przedsiębiorców i służących zachowaniu miejsc pracy będę informował na bieżąco.

Równocześnie chciałem zapewnić, że wraz z władzami innych miast w ramach organizacji skupiających polskie samorządy przygotowujemy kompleksowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, które przedstawimy stronie rządowej.

 

Prezydent Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski