Komunikat Rady Nadzorczej TS Podbeskidzia.W związku z informacjami jakie pojawiły się na portalu bielsko.biala.pl, Rada Nadzorcza Spółki TS Podbeskidzie S.A, oświadcza, że wszelkie znane długi co do kwoty, nieprzedawnione zobowiązania pracowników i piłkarzy, a także kontrahentów, znane (ujawnione) do dnia 18 grudnia 2018 r. zostały wszystkie zapłacone. ...

To, co było nienależne lub jest sporne (jest wątpliwe czy faktycznie istnieje) nie zostało zapłacone, gdyż spółka nadal walczy o swoje racje, a wymagalność może wystąpić dopiero po prawomocnym wyroku sądowym.

Kwota roszczeń spornych nie stanowi żadnego zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania spółki.

Podawanie informacji nieodpowiadających stanowi faktycznemu godzi przede wszystkim w dobre imię i markę Klubu, oraz niszczy zaufanie Naszych Kibiców, którzy wraz z dobrymi ostatnio wynikami sportowymi uwierzyli w sukces naszego Klubu!

Wzywa się do zaprzestania naruszania dobrego imienia Klubu i jego marki, z takim trudem odbudowywanej przez pracowników i piłkarzy TS Podbeskidzie!