Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej już po raz kolejny wraz ze Szkołą Artystyczną w Dolnym Kubinie (Słowacja) organizuje Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "BOHÚŇOVA PALETA".

CEL KONKURSU:

Celem konkursu są subiektywne wypowiedzi artystyczne uczniów, na podstawie obserwacji rzeczywistości i budowanie głębszych relacji z otoczeniem.

TEMAT KONKURSU:

ROZUMIENIE ŚWIATA POPRZEZ SZTUKĘ – sztuka odsłania nam wiedze o świecie i o nas samych, w sposób, którego często nie potrafimy nazwać - odkrywanie tajników sztuki, szukanie odpowiedzi na pytania o ludzką egzystencję, które zawarte są w twórczości artystycznej.

W konkursie mogą brać udział autorzy w wieku od 4 do 20 lat w kategoriach: do 7 lat, do 11 lat, do 15 lat, do 20 lat z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, plastycznych średnich, techników dowolnego typu, z kółek i ognisk plastycznych, domów kultury oraz indywidualnie. Przyjmowane są prace na płaszczyźnie dowolnego formatu w kategoriach: malarstwo, grafika, rysunek, techniki różne (z użyciem różnych eksperymentalnych materiałów), fotografia, grafika komputerowa, prace przestrzenne. Termin składania prac do 30.10.2021r.  Konkurs zostanie oceniony przez międzynarodowe Jury, które przyzna dyplomy w złotych, srebrnych i brązowych pasmach oraz wyróżnienia.

Szczegółowe informacje i regulamin: https://www.mdk.bielsko.pl/dkwlokniarzy/wydarzenie/xxiv-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-bohunova-paleta-2021